ماه مهر

سلام عصر آدینتون بخیر

شمارش معکوس برای آغاز ماه مهر شروع شده و من لحظه شماری می کنم تا مهر بشه و بچه ها برن مدرسه .طفلیا گناه دارن .کلی حوصلشون سر می ره

امسال تابستون مورد نظرم نبود.خستگیم در نرفت که هیچ خسته تر هم شدم

روزهای کشدار گرم  تابستون و کل کل و دعوای بچه ها از یه طرف .مشکلات کاری و روحی و جسمی همسر هم از یه طرف روح و روانمو خسته کرده

کاش زودتر تموم بشه .همه چی تموم بشه

/ 2 نظر / 47 بازدید
رهگذر

چرا پیامای منو ج نمی دی ? روزهای بهتر هم می رسه زندگیت در چه حاله

رهگذر

چه عجب افتخار دادید ج دادید از اول باید شوهرتو کنترل می کردی رفیق باز بودن اصلا خوب نیست وقتی که خانواده داری ددیگه رفیق بازی معنایی نداره